whatsapp button

Responsable del Tractament
L'empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d'aquesta Política de privadesa d'acord amb la llei de protecció de dades aplicable el titular i responsable del tractament a efectes de les Lleis de Protecció de Dades i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és:

ESPORTS JORMA SL
NRT: L701297Y
Domicili: Av. Francesc Cairat, 4. Sant Julià de Lòria. AD600. (Andorra)
Adreça de correu info@jormabike.com
Web: www.jormabike.com, www.jormatrail.com, www.jormaski.com

Telèfon: +376 741 777

A ESPORTS JORMA, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

Aquesta política de privadesa pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats a la web.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D'ACORD AMB LES REGULACIONS APLICABLE

ESPORTS JORMA, com a responsable del present Lloc Web i d'acord amb el que disposa el RGPD i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) S'han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les vostres dades de caràcter personal.

PREVI

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, en endavant RGPD, i com a conseqüència de la navegació i l'emplenament dels formularis de les webs https://www.jormabike.com , https://jormatrail.com/ , https://jormaski.com/ l'usuari accepta que les dades personals facilitats per ell o que es facilitin en el futur a través d'aquests serveis, siguin objecte de tractament per part d'ESPORTS JORMA SL (d'ara endavant ESPORTS JORMA), en la seva condició de Responsable del Tractament.

Des d'ESPORTS JORMA, De la mateixa manera que tenim un ferm compromís amb la comercialització d'articles esportius i complements per a la pràctica de l'esport, també ho tenim amb la protecció de les vostres dades personals. Així mateix, exigim contractualment que els tercers de confiança que puguin tractar les vostres dades personals segueixin les mateixes precaucions de seguretat.

Sempre fem el nostre millor esforç per protegir les vostres dades personals i una vegada hem rebut la vostra informació personal, utilitzem procediments estrictes i mesures de seguretat per intentar evitar l'accés no autoritzat.

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic:

El prestador de serveis propietari d'aquesta pàgina web és ESPORTS JORMA amb NRT L701297Y i amb domicili a Av. Francesc Cairat, 4. Sant Julià de Lòria. AD600. Andorra L'adreça electrònica de contacte és: info@jormabike.com.

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESPORTS JORMA es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures normatives legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l'Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, ESPORTS JORMA us informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privadesa.

DADES PERSONALS

Fan referència a qualsevol informació o dades que us pugui identificar (per exemple, el vostre nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el vostre document nacional d'identitat o D.N.I.). Les dades personals inclouen informació tal com el correu electrònic/adreces postals particulars/telèfon mòbil, contingut generat per l'usuari, entre d'altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP del vostre ordinador o l'adreça MAC del vostre dispositiu mòbil, així com també la informació que obtenim a través de cookies.

1- RECOLLIDA DE DADES PERSONALS I FINALITATS DEL TRACTAMENT

Podem demanar o rebre les vostres dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte. Per això, en alguns casos vostè ens facilita directament les seves dades (quan per exemple es posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos les recaptem nosaltres (quan per exemple usant cookies per analitzar com utilitza el nostre lloc web).

Trobareu més detall i informació a través de la següent taula i els seus corresponents epígrafs en els termes del RGPD.

2- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Responsable del tractament.

ESPORTS JORMA, titular dels llocs web https://www.jormabike.com , https://jormatrail.com/ , https://jormaski.com/
NRT. L701297Y i amb domicili a Av. Francesc Cairat, 4. Sant Julià de Lòria. AD600. Andorra

3- FINALITAT DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament i conservació de les dades.

Contactar amb ESPORTS JORMA per fer qualsevol consulta sobre els serveis que prestem.
Prestació a través del lloc https://www.jormabike.com, https://jormatrail.com/, https://jormaski.com/ de serveis d'informació als efectes d'atendre les consultes i necessitats que ens planteja i veure com podem ajudar-lo en el menor temps possible.
El titular de les dades consent expressament que el responsable del Tractament realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que indiqui el contrari en contractar o sol·licitar informació respecte als serveis indicats a l'anterior columna oa resultes d'una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

Respondre a les consultes i peticions que els usuaris de la web plantegen al formulari a través de l'apartat 'CONTACTE' de la nostra web, proporcionant així la informació requerida en el menor temps possible, brindant el millor servei
L'enviament de newsletter relativa a l'activitat de la companyia. (novetats, comunicacions, publicitat, etc.).
Permetre-li donar-se d'alta com a client i poder realitzar compres dins del nostre portal web una vegada acceptats els termes i condicions de venda que trobareu al següent enllaç: https://jormabike.com/es/el meu-compte
Amb caràcter general, les seves dades personals seran utilitzades per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar-li els nostres serveis.
Finalitzada la relació, les dades es conservaran durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis de prescripció d'eventuals infraccions en matèria de protecció de dades, així com, segons els terminis de prescripció previstos a la resta de normativa que pugui resultar aplicable.

4- BASE DE LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Base de legitimació del tractament.

Procedir a la sol·licitud d'informació sol·licitada, consentiment de l'interessat amb l'acceptació de la política de privadesa i interès legítim.

L'interès legítim servirà de base per donar resposta a les vostres consultes i proporcionar informació requerida.

5- DESTINATARIS

Destinataris.

Us informem que les vostres dades podran ser tractades per altres entitats (encarregades de tractament) per a la bona fi de la prestació dels serveis d'ESPORTS JORMA.

La cessió a tercers de les seves dades per a altres finalitats requerirà el seu consentiment previ.

ESPORTS JORMA actua en qualitat de titular del lloc web a efectes de prestador del servei de la informació, amb la finalitat de poder oferir-vos els serveis web que vostè sol·liciti, com ara compra online, la sol·licitud de newsletter, etc. Que podrà trobar als portals web https://www.jormabike.com , https://jormatrail.com/ , https://jormaski.com/

Així mateix, les seves dades seran tractades per terceres empreses que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com a proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com al nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Ud. i el lliurament de mercaderies a través de proveïdors de primer ordre.

6- DRETS

Drets.

Podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat al tractament de les vostres dades, així com revocar el consentiment per al tractament de les vostres dades.

Podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment per al tractament de les vostres dades mitjançant escrit dirigit a ESPORTS JORMA amb NRT L701297Y i amb domicili a l'av. Francesc Cairat, 4. Sant Julià de Lòria. AD600. Andorra, o al correu electrònic info@jormabike.com


En compliment de l'article 80 del RGPD us informem que teniu dret a donar mandat a l'autoritat de control pertinent, que si escau, exerceixi en el vostre interès els drets que us assisteixen en matèria de protecció de dades.

7- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Procedència de les dades.

Del mateix interessat o de tercers.

Les dades que es tracten procedeixen del mateix interessat i/o de tercers autoritzats per aquest a favor d'ESPORTS JORMA

Les categories de dades que tractem són:

Adreça de correu electrònic.
Nom i cognoms.
Telèfon de contacte.
Us informem que les dades que tractem no són considerades especialment protegides d'acord amb el que estableix l'RGPD.

XARXES SOCIALS

Les xarxes socials ostenten una relació directa amb ESPORTS JORMA., amb la qual cosa us informem que ESPORTS JORMA és present a xarxes socials, tal com podreu comprovar a la part superior dreta de les nostres webs https://www.jormabike.com , https ://jormatrail.com/ , https://jormaski.com/. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o facin qualsevol enllaç o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'ESPORTS JORMA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

ESPORTS JORMA gestiona les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant-vos d'activitats productes o serveis d'ESPORTS JORMA així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

TRACTAMENT DE LES DADES I LA SEVA CONFIDENCIALITAT

ESPORTS JORMA us informarà sempre sobre quines dades són d'ompliment obligatori i necessàries per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -si escau i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Ud.- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades ia fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per ESPORTS JORMA segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per vostè a través del present Lloc Web.

No obstant això, se us adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual ESPORTS JORMA no es podrà tenir per responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències, en especial, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió oa la descàrrega per Ud. de continguts des del Lloc Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (hardware i software).

ÚS DE LES SEVES DADES PER A ALTRES FINS

La nostra política és no utilitzar les vostres dades per a altres finalitats diferents de les que us hem explicat. No obstant això, si necessitéssim utilitzar les seves dades per a activitats diferents, sempre us sol·licitarem prèviament el vostre permís a través d'opcions clares que us permetran decidir sobre això.

ENLLAÇOS

Finalment, encara que ESPORTS JORMA facilita enllaços a pàgines web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines web, en la mesura que són gestionades per tercers aliens a ESPORTS JORMA.

Tampoc no es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines web esmentades.

Product added to wishlist
Product added to compare.